Tarieven/algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven:

Het lesseizoen is opgesplitst in 2 delen en loopt gelijk met het schooljaar. Je kunt het hele jaar door instromen en je betaalt dan alleen voor het aantal lessen vanaf het moment van inschrijving.

  • -  1e deel van het seizoen: Na de zomervakantie t/m eind december met als afsluiting het KERSTCONCERT ( 2023: 17 lesweken) 
  • -  2e deel van het seizoen: Na de kerstvakantie tot de zomervakantie met als afsluiting het ZOMERCONCERT (2024: 25 lesweken)
  • Inschrijving is mogelijk op ieder moment van het jaar middels een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is HIER te downloaden of te verkrijgen in de zangstudio. Na het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. 


Proefles:

Voordat je jezelf of je kind definitief inschrijft is het mogelijk om vrijblijvend een gratis proefles te volgen bij één van onze groepslessen of vrijblijvend een proefles te volgen voor een prive/zangcoachingles of duozangles (dit is niet gratis). Plan jouw proefles in door een mail te sturen naar [email protected] met daarin de volgende gegevens: naam, leeftijd, ervaring en contactgegevens. Zangstudio Jasmin-Ann zal jou en/of je kind indelen in een passende groepsles, privé/zangcoachingles of duozangles.

Betalingsvoorwaarden:

In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties en is het lesgeld niet doorberekend. Tijdens schoolvakanties is de zangstudio gesloten.

Ben je 21 jaar of ouder? Dan is Zangstudio Jasmin-Ann verplicht 21% BTW te heffen over het maandtarief of het lesgeld per (half) uur.

Betaling Groepsles
Geschiedt d.m.v. een factuur voorafgaand van het eerste en tweede lesdeel.
Het is mogelijk om het lesgeld in meerdere termijnen te betalen.
In het lesgeld is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties en is het lesgeld niet doorberekend (tijdens de schoolvakanties is de zangstudio gesloten voor groepslessen).

Betaling privé/zangcoaching en duozangles (wekelijks en tweewekelijks)
Je ontvangt een whatsapp bericht met een betaalverzoek na de les. Deze dient binnen 8 dagen te zijn voldaan.

Betaling losse privé/zangcoachingles en losse duozangles
Je ontvangt een email met een betaalverzoek. Deze dient vooraf te zijn voldaan.

Wijziging tarieven:

Zangstudio Jasmin-Ann is bevoegd om 1 x per jaar het lesgeld aan te passen.

Opzeggen:
Deelname aan de groepslessen is voor een periode van 1 lesdeel. Het opzeggen hiervan dient schriftelijk te worden gedaan per opzegformulier. Dit formulier is HIER te downloaden of te verkrijgen in de zangstudio. Elke andere vorm van opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen (d.w.z. per e- mail, app, sms, telefonisch, mondeling). In principe maakt de leerling het lesdeel af. Bij uitzondering en zéér goede reden is het eventueel mogelijk om tussentijds op te zeggen. Restitutie over het betaalde lesgeld kan dan besproken worden, maar is geen garantie van teruggave.

Ziek of verhinderd (prive/zangcoachingles en duoles)
Indien jij of je kind niet aanwezig kunt zijn bij de zangles, dan kan dit minimaal 24 uur voor de afgesproken les worden doorgegeven via e-mail ([email protected]), app of telefoon (06- 22883906). Indien mogelijk wordt een vervangende les in dezelfde week ingepland.
Bij lessen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd vindt er geen restitutie plaats en kan de les niet ingehaald worden. Dit geldt ook voor een vergeten les.
Bij optredens, interviews, studiosessies enz. van Jasmin-Ann zal de les worden verschoven naar een ander moment en/of zal deze worden overgenomen door een invaldocent. Valt jouw les op een feestdag (2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag) dan wordt de les verschoven of gecanceld.Ziek of verhinderd (Groepsles/Vocalclass)
Indien jij of je kind niet aanwezig kunt zijn bij de groepsles dan moet dit minimaal 24 uur voor de afgesproken les worden doorgegeven via e-mail ([email protected]), app of telefoon (06- 22883906). Indien mogelijk wordt een vervangende les in dezelfde week in een andere groep afgesproken, indien dit niet lukt dan biedt Zangstudio Jasmin-Ann de mogelijkheid een gemiste les in te halen op een daarvoor geplande zaterdag. Dit inhaalmoment is er 1 x in de 2 maanden. Mocht het op de aangeboden inhaalmomenten niet lukken dan vindt er geen restitutie plaats.
Bij lessen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd vind er geen restitutie plaats en kan de les niet ingehaald worden. Dit geld ook voor een vergeten les.
Bij optredens, interviews, studiosessies enz. van Jasmin-Ann zal de les worden verschoven naar een ander moment of zal deze worden overgenomen door een invaldocent. Mocht je niet mee kunnen doen in de groepsles op het inhaalmoment, dan wordt het lesgeld van die dag aan je teruggestort.

Valt jouw les op een feestdag (2e paasdag, 2e pinksterdag, hemelvaart, koningsdag) dan wordt de les verschoven.

Kijklessen:
Het is niet toegestaan tijdens de les te blijven kijken. Dit ter voorkoming dat je kind te veel wordt afgeleid. Regelmatig stuurt zangstudio Jasmin-Ann een filmpje via de app (mocht de leerling dit willen). Zo kan je als ouder toch de vordering van je kind volgen. Daarnaast biedt zangstudio ten minste 2x per jaar alle leerlingen een podium om hun vorderingen tijdens de shows te laten zien aan publiek.

Aansprakelijkheid:

Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Zangstudio Jasmin-Ann is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor persoonlijk lichamelijk letsel opgelopen tijdens de zanglessen en of shows/optredens.

Privacy verklaring:
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Tijdens de shows en de lessen kan het zijn dat er filmpjes of foto’s worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie van de zangstudio. Wil je niet dat jezelf of je kind herkenbaar in beeld wordt gebracht geef dit dan door. Dit doe je door een mail te sturen naar: [email protected]

Jeugdcultuurfonds

Voor gezinnen die het lesgeld niet kunnen bekostigen kan het jeugdfonds sport en cultuur uitkomst bieden. Je vraagt de bijdrage aan via een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht/directeur op school of iemand van een hulpverlenende instantie. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan je kind al snel op zangles. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag door naar: www.jeugdfondscultuur.nl/soest

Stichting leergeld Soest-Baarn
Woon je in Soest of Baarn dan kun je wellicht een beroep doen op Stichting Leergeld Soest-Baarn. Stichting leergeld helpt schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met financiële problemen in Soest en Baarn om mee te doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wil je kind graag op zangles en/of mee op zangkamp maar is het financieel niet haalbaar? Kijk voor meer informatie op: https://www.leergeldsoestbaarn.nl/mogelijkheden